SPOSÓB PRACY NAD PROJEKTEM

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Prace nad każdym projektem rozpoczynamy od wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz od przeprowadzenia szeregu analiz: urbanistycznych, przestrzennych, widokowych, komunikacyjnych. Już na tym etapie zgoń formalno – prawnych dla danej inwestycji.

Praca twórcza rozpoczyna się od znalezienia idei przewodniej dla obiektu, która wypływa z zamierzeń inwestycyjnych, specyfiki obiektu, jak również pozostaje w ścisłej relacji z kontekstem miejsca. Początkowy etap to szkice ręczne i nierzadko makiety koncepcyjne, gdyż uważamy, że pomimo zaawansowanych narzędzi elektronicznych którymi operujemy to w sercu i umyśle architekta rodzi się wizja, która dopiero później może być oszlifowana z pomocą technologii BIM na trójwymiarowym modelu.

Każdy projekt opuszczający naszą pracownię jest towarem luksusowym, który ma zaspokajać oczekiwania inwestora na najwyższym poziomie. Zawód architekta to nasza pasja, która determinuje działania co przejawia się w perfekcji dbałości o szczegóły oraz w trosce o dostarczenie klientowi najlepszych rozwiązań dla powierzonego zadania.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Nad każdym projektem pracuje sztab profesjonalistów biegłych w swoich dziedzinach. Naszymi partnerami w zakresie poszczególnych branż są firmy inżynieryjne posiadające doświadczenie projektowe i wykonawcze na budowach polskich i zagranicznych.

Standardowo w skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacja wodociągowa i c.w.u.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej
 • Instalacja c.o.
 • Kotłownia gazowa
 • Instalacje elektryczne słaboprądowe i silnoprądowe
 • Projekty sieci zewnętrznych i przyłączy
 • Projekt drogowy
 • Badania geologiczne
 • Specjalistyczne projekty technologiczne
 • Inne opracowania szczegółowe związane ze specyfiką inwestycji

Opracowywana dokumentacja w zależności od potrzeb inwestora może dzielić się na:

 • projekt budowlany (wymagany przez Prawo Budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • projekt wykonawczy (zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne)
 • projekt wnętrz (zawierający dobór materiałów i wyposażenia)
 • projekt po wykonawczy (uwzględniający ewentualne zmiany na etapie realizacji)
MULTIPROJEKTstudio

PROJEKTY