OBIEKT PRODUKCYJNO-USŁUGOWY

Sokpol PET

Budowa budynku usługowo – produkcyjnego z zapleczem magazynowym, z częścią socjalno – biurową, budowa układu drogowego, zbiornika przeciwpożarowego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z odwodnieniem terenu do zbiornika podziemnego na wody opadowe, oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Myszków
Powierzchnia netto: 3869,96 m2
Powierzchnia zabudowy: 3649,00 m2
Powierzchnia całkowita: 4015,53 m2
Powierzchnia użytkowa: 3003,02 m2