CZYSTA STREFA PRODUKCJI

CLEAN ROOM

Pomożemy ekonomicznie zaprojektować i wybudować czystą strefę produkcji w istniejącym lub dopiero projektowanym zakładzie automotive.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych sprawia, że wiemy jakie są potrzeby i uwarunkowania pracy przy produkcji dla motoryzacji.

Pomieszczenie czyste (z ang. cleanroom) – rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych w szczególności zanieczyszczeń typu: temperatura, wilgotność, ciśnienie, pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp.

Pomieszczenia takie są używane do badań naukowych, jak również do produkcji z wykorzystaniem materiałów o wysokiej czystości. W zależności od wymaganej czystości atmosfery pomieszczenia clean room dzielone są na klasy, w których definiuje się ilość i rozmiar zanieczyszczeń.

CZYSTOŚĆ TECHNICZNA

FORMALNOŚCI

PRZEPISY POŻAROWE

ZGODNOŚĆ z ISO i VDA

UWARUNKOWANIA

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

Od wielu lat pracujemy dla najlepszych dlatego znamy:

– wyjątkowe potrzeby
– specyficzne uwarunkowania
– charakterystykę pracy
– oczekiwania finansowe

branży automotive

Przy projektowaniu i realizacji stref czystych ważne jest

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

dlatego bierzemy pod uwagę wszystkie uwarunkowania w Państwa zakładzie

Bierzemy pod uwagę istniejące uwarunkowania:

 • nośność konstrukcji
 • nośność posadzki, istniejące nierówności i dylatacje
 • lokalizacja nowych urządzeń wentylacyjnych (ciężar, worki śnieżne)
 • doprowadzenie mediów i podłączenie do istniejącego uzbrojenia budynku
 • integracja z systemami SAP i BMS

Wiemy jak zapewnić ciągłość produkcji podczas realizacji:

 • organizacja placu budowy
 • transport wewnętrzny
 • synchronizacja dostaw
 • dostosowanie harmonogramu do cyklu produkcji

Wymagania formalne obowiązujące przy projektowaniu i realizacji stref czystych i pomieszczeń typu clean room:

 • Ustawa Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Wymagania ubezpieczyciela

CZYSTA STREFA PRODUKCJI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Strefę czystą można zaprojektować zarówno w dowolnym obiekcie istniejącym, jak i w dopiero projektowanym

Przeanalizujemy Państwa potrzeby i uwarunkowania oraz zaproponujemy optymalne i ekonomiczne rozwiązania

tel.: 608-355-127

e-mail: multiprojektstudio@gmail.com