BUDYNEK MAGAZYNOWY

NORMA

Rozbudowa z przebudową budynku magazynowego firmy Norma Polska Sp. z o.o. o magazyn i część socjalną, z przebudową układu drogowego oraz instalacji zewnętrznych pozabudynkowych: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: Sławniów, Pilica
Powierzchnia zabudowy: 1073,89 m2
Powierzchnia użytkowa: 2505,41 m2