HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

LENZE

Budowa hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową wraz z przebudową istniejących hal przemysłowych z częściami socjalno- biurowymi, budowa portierni wraz z infrastrukturą techniczną -PROJEKT ZAMIENNY. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 756/2017 (sygn. WAB-II.6740.147.2017.KP) z dnia 21.12.2017r.

Lokalizacja: Tarnów
Powierzchnia całkowita: 3055,46 m2
Powierzchnia zabudowy: 2329,60 m2
Powierzchnia użytkowa: 2910,82 m2