OBIEKT PRODUKCYJNY

Sokpol

1. Rozbudowa zakładu produkcyjnego SOKPOL a w tym: budowa budynku produkcyjnego wraz z częścią socjalną i biurową, budowa magazynu wyrobu gotowego, portierni, układu drogowego z parkingami i placami, oraz elementami małej architektury oraz budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: Myszków

Hala produkcyjna
Powierzchnia zabudowy ok. 10090,80 m2
Powierzchnia netto ok. 10376,04 m2
Powierzchnia użytkowa ok. 10272,40 m2
Powierzchnia całkowita ok. 11350,50 m2

Magazyn wyrobu gotowego
Powierzchnia zabudowy: 14727,00 m2
Powierzchnia netto: 15668,96 m2
Powierzchnia użytkowa: 15539,06 m2
Powierzchnia całkowita: 15920,54 m2

Portiernia
Powierzchnia zabudowy: 39,25 m2
Powierzchnia netto: 22,71 m2
Powierzchnia użytkowa: 22,71 m2
Powierzchnia całkowita: 32,26 m2

 

2. Budowa budynku usługowego wraz z układem drogowym, parkingami, placami oraz budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej.

Powierzchnia zabudowy: ok. 6018,419 m2
Powierzchnia użytkowa: 3180,00 m2
Powierzchnia całkowita: 5779,00 m2

 

3. Budowa utwardzenia drogi gruntowej oraz utwardzenia z kostki wraz z miejscami do parkowania.

4. Budowa wewnątrzzakładowych instalacji wewnętrznych: elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz z kanalizacją kablową i oświetleniem terenu, teletechnicznych, wodociągowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnieniem terenu oraz gazowej wraz z budynkiem stacji transformatorowej, pompowni hydrantowej i zbiornikiem pożarowym.