Ecumaster

Budowa budynku centrum badawczo – rozwojowego wraz z częścią produkcyjną oraz socjalno-biurową wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewczą i wentylacji mechanicznej wraz z budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji wodociągowej oraz elektrycznej oraz budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji gazowej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej – ul. Przygranicznej i wewnętrznego układu drogowego.

Lokalizacja: Modlnica, gm.Wielka Wieś
Powierzchnia netto: 1078,79 m2
Powierzchnia zabudowy: 942,80 m2
Powierzchnia użytkowa: 949,20 m2