BUDYNEK BIUROWY

Rehegoo

Rozbudowa, nadbudowa z przebudową budynku biurowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Bielsko-Biała
Powierzchnia netto: 274,81 m2
Powierzchnia zabudowy: 316,22 m2
Powierzchnia użytkowa: 273,48 m2