OBIEKT PRODUKCYJNY

TOPPOL

Budowa budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Zbrosławice
Powierzchnia netto: 1986,54 m2
Powierzchnia zabudowy: 2098,57 m2
Powierzchnia użytkowa: 1157,72 m2