OBIEKT PRODUKCYJNY

Meblomar

Budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem magazynowym, socjalnym i biurowym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, układem drogowym i inną niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Jaworzno
Powierzchnia netto dla obu etapów: 2600,86 m2
Powierzchnia zabudowy dla obu etapów: 2729,85 m2
Powierzchnia użytkowa dla obu etapów: 2486,14 m2