OBIEKT PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

Bełchatów

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową, układem drogowym, zjazdem i parkingami oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia netto: 1056,90 m2
Powierzchnia zabudowy: 1122,57 m2
Powierzchnia użytkowa: 883,69 m2