MULTIPROJEKTstudio

OFERTA

Gwarantujemy solidne i terminowe wykonanie projektów w oparciu o wypracowane wysokie standardy realizacji prac projektowych.
Pracujemy w oparciu o wypróbowane w praktyce na budowach polskich i zagranicznych narzędzia systemowe, umożliwiające skrupulatną i przejrzystą kontrolę stanu projektu w jego wszystkich fazach.

MULTIPROJEKTstudio biuro architektoniczne oferuje usługi z zakresu:

 • Wstępne oceny uwarunkowań i wymagań formalno-prawnych i chłonności terenu w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.
 • Przeprowadzanie procedur związanych ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Przeprowadzanie kompleksowej obsługi formalno – prawnej dla inwestycji
 • Projekty urbanistyczne i rewitalizacyjne.
 • Koncepcje architektoniczne wraz z analizami energetycznymi i wyborem optymalnych ekonomiczne rozwiązań dla klienta.
 • Wielobranżowe projekty budowlane (architektura, konstrukcja, wszystkie niezbędne instalacje, drogi, sieci i przyłącza).
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, wszystkie niezbędne instalacje, drogi, sieci i przyłącza).
 • Projekty przetargowe obejmujące specyfikacje, przedmiary i kosztorysy.
 • Projekty wnętrz.

Ponadto wraz z naszymi Partnerami prowadzimy doradztwo i konsultacje rozwiązań technicznych oraz optymalizacji kosztów m. in. w następującym zakresie:

 • Pomocy w ocenie techniczno – ekonomicznej rozwiązań przewidzianych w fazie koncepcji.
 • Analiz wpływu proponowanych rozwiązań technicznych na koszty eksploatacji.
 • Sugestie w zakresie organizacji i systematyki przetargów oraz zawierania umów z podwykonawcami. Analizujemy kompletność materiałów przetargowych i wskazujemy potencjalne ryzyka zleceniodawcy, wynikające ze sformułowań zawartych w umowie.
 • Pomocy technicznej i organizacyjnej w trakcie realizacji projektu w fazie projektowania polegającej m.in. na zarządzaniu przepływem dokumentacji, jak też kontroli terminów i jakości oddawanych elementów projektu.
 • Pomocy technicznej i organizacyjnej w trakcie realizacji projektu w fazie wykonawstwa, polegająca m. in. na monitoringu kosztów i ograniczaniu potencjału robót dodatkowych, technicznej kontroli jakości oraz monitoringu zobowiązań terminowych wykonawców i dostawców. W tej fazie troszczymy się również o odpowiednią dokumentację zdarzeń i korespondencji, mogących mieć znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych.
 • Pomocy w rozliczeniu robót polegającej na kontroli zasadności i poprawności roszczeń wykonawców. W uzasadnianych wypadkach możemy przeprowadzić odpowiednią analizę posiadanych dokumentów pod kątem formalno-prawnym.

W codziennej praktyce stwierdzamy nagminnie, że tego typu usługi zlecane są o wiele za późno, w momencie gdy pojawia się poważne zagrożenie terminowe lub kosztowe. W tej fazie istnieje już z reguły wiele zaszłości powodujących nieodwracalne straty. Nasza oferta pozwala w dużej mierze uniknąć w końcowym etapie inwestycji poważnych konsekwencji, których koszty są zazwyczaj nieporównywalnie wyższe od nakładów na odpowiednio wcześnie włączony zewnętrzny controling.