NARZĘDZIA

Zobacz jak pracujemy

 

 

01

Standardy

 

Na bazie doświadczeń na rynku polskim i zagranicznym opracowaliśmy własne wysokie standardy pracy nad każdym projektem zarówno wewnątrz naszego biura, jak i we współpracy z projektantami poszczególnych branż. Rozwiązania te stanowią nową jakość w dziedzinie projektowania architektonicznego. Posiadamy własny system dokumentów służących do określenia założeń projektowych już na etapie rozmów wstępnych z klientem.

02

Zintegrowany proces projektowy (ZPP)

 

 

Zastosowanie zintegrowanego procesu projektowego ma wpływ na całą inwestycję i końcowy finalny produkt, który zostaje przekazany inwestorowi. Cały proces inwestycyjny zależy od właściwego wykonania pracy przyporządkowanej kolejnym etapom inwestycji.

Ważnym elementem projektowym jest dążenie do poświęcania większej, niż to powszechnie jest praktykowane, uwagi założeniom wstępnej analizy energetycznej, ocenie parametrów, które to mają wpływ na wymogi funkcjonalne, oraz wymaganiom formalno – prawnym już na etapie początkowym projektu.
Zintegrowany Proces Projektowy jest wypracowanym przez nas sposobem pracy nad projektem, który łączy w sobie koordynację elementów formalno – prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (co pozwala zyskać cenny czas), oraz dzieli fazę projektową na poszczególne etapy (co już na początku pozwala wybrać najlepsze pod względem ekonomicznym rozwiązania).

 

03

Technologia BIM

 

Projektowanie w oparciu o oprogramowanie AutoDesk – Revit pozwała na trójwymiarowe modelowanie obiektu we wszystkich branżach. Jest to podstawowym warunkiem dla stosowania Building Information Modeling, polegającego na monitoringu przebiegu procesu budowlanego w oparciu o przestrzenny model obiektu. Jedną z najnowocześniejszych metod realizacji projektu jest aktualnie system o nazwie 5D dający możliwość generowania z modelu przestrzennego harmonogramu robót (4D) i kosztów inwestycji (5D) oraz precyzyjny monitoring tych parametrów w trakcie realizacji. Dodatkową korzyścią, płynącą z projektowania w oprogramowaniu AutoDesk – Revit jest eliminacja kolizji oraz możliwość generowania optymalizowanych przebić w przegrodach budowlanych potaniające i przyspieszające proces budowlany.
Tradycyjne obliczenia zapotrzebowania ciepła i obciążenia cieplnego dla klimatyzacji wykonywane są przez nas metodą graficzną umożliwiającą już w fazie koncepcji precyzyjną analizę właściwości budynku.

Oferowane przez nasze Biuro symulacje i analizy jakości energetycznej budynku należą do coraz bardziej poszukiwanych przez Inwestorów usług. Ułatwiają one podejmowanie decyzji w zakresie zachowanie optymalnego balansu pomiędzy kosztami inwestycji i późniejszymi kosztami eksploatacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku inwestycji przewidzianych na użytek własny, gdzie często niewiele zwiększone nakłady inwestycyjne amortyzują się w krótkim czasie przynosząc od tego momentu wymierne zyski.

04

Sposób projektowania

 

Do prac nad każdym projektem podchodzimy indywidualnie. W naszej pracy nie istnieją pojęcia: „standardowy projekt”, czy „zwykły klient”. Praca nad każdym zadaniem rozpoczyna się od wizyty na miejscu lokalizacji inwestycji, rozmów z klientem oraz przeprowadzenia szczegółowych analiz formalno – prawnych i uwarunkowań przestrzennych. Zrealizowany budynek pozostanie w krajobrazie co najmniej kilkadziesiąt lat, zatem niesamowicie ważne dla nas jest, aby projektując nowy obiekt odnosić się z szacunkiem, ale w twórczy sposób do zastanego kontekstu miejsca.

05

Kontakt z klientem

 

 

Każdy projekt opuszczający naszą pracownię jest towarem luksusowym. Tak samo każdy klient jest traktowany indywidualnie i to zarówno w zakresie swoich potrzeb jak i możliwości finansowych.

Zapewniamy całkowitą prywatność, dlatego wszelkie prace prowadzone dla naszych klientów są objęte tajemnicą zawodową.

Po zakończeniu każdej fazy projektowej klient otrzymuje raport podsumowujący dzięki czemu zawsze panuje on nad własną inwestycją, a dostęp do cyfrowej platformy wymiany informacji o projekcie pozwoli na bieżąco śledzić stan zaawansowania i planować realizację inwestycji.